Gældende bestemmelser

Denne vejledning er udformet således, at den indeholder det egentlige aftalegrundlag mellem forbrugeren og Thorsø Fjernvarme A.m.b.a.

Vejledningen suppleres med tekniske bestemmelser for fjernvarmele­vering.

Leveringsforholdet mellem Thorsø Fjernvarme og forbrugerne er under­kastet de til enhver tid  gældende  love,  bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder bl.a. afgørelser af Energitilsynet. 

Se Almindelige bestemmelser

Se Tekniske bestemmelser

Se og download principdiagram til nye installationer

Se og download principdiagram over hvordan ældre installationer ofte er udført