Vedtægter

Vedtægter for Thorsø Fjernvarmeværk a.m.b.a.

(Revideret pr. 1. januar 2007)


§ 1.
1. Selskabets navn er Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a.
2. Selskabets hjemsted er Favrskov Kommune.
§ 2.
1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg, samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Thorsø by på en sådan måde, at andelshaverne samt deres lejeres forbrug af varme til opvarmning og tilberedning af brugsvand m.v. produceres og leveres billigst muligt.
2. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som Økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan fuldt ud respekteres.

 

Se eller download vedtægter her....